izstāde TOČKA, 2020. , bijušās gumijas rūpnīcas izstrādājumu pārstrādes “Provodņiks” telpās,

akmentiņu portreti, meditatīvu pastaigu lunārie pavadoņi


mērogam – apmeklētāji

-“ai bēda-bēda, ai, jāliek zem akmens”, 2020


3 gleznu (200x200cm) un objektu (10x10cm) komplekti, dažādi pigmenti uz plēves, no abām pusēm,
baltais gleznojums atrodas pret gaismas avotu un skatā no ieejas veido ēnas vietas gleznojumā


Vai, jel manu skaņu balsi,
Skan laukā akmenī,
Jau ziemiņa kājas āva,
Uz akmeņa tupēdama.
Vidū jūras uz akmeņa –
Tur sarkanas ogas aug;
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Zemē sīku akmentiņu.
Bērziņš auga uz akmeņa
Sudrabiņa lapiņām:
Tur saulīte miglu meta,
Es apgulu saldu miegu
Jūras kāpas maliņā
Dzied akmens, raud ūdens,
Vēja māte gavilē.
-Grauz akmeni, dzer ūdeni,
Pērkonim melni zirgi,
Ar akmeni nobaroti,
Caur ūdeni, caur akmeni,
Avotâ guni kūru,
Caur akmeni dūmi kūp;
Caur mēnesi diegu vēru